DisclaimerDisclaimer


Met Varwijk & Sibma of een verwijzing naar deze naam/ dit bedrijf wordt bedoeld:

Varwijk & Sibma v.o.f.
Weibuorren 108
9247 BD URETERP


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01099261

Werkzaam op het gebied van Makelaardij, Hypotheken en Verzekeringen.

Gebruik van de website van Varwijk & Sibma

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht hebben genomen/ nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Varwijk & Sibma kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Varwijk & Sibma wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Tevens is Varwijk & Sibma niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Informatie gebruiken

Varwijk & Sibma behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Varwijk & Sibma, u kunt ons een e-mail sturen met het verzoek om toestemming. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Varwijk & Sibma behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Wanneer er iets op deze website niet goed werkt dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via een e-mail. Dit geldt ook voor onjuistheden op deze website.

Bezoekadres:
Varwijk & Sibma
Weibuorren 108
9247 BD Ureterp

Back to top

Ook verkopen als een VIP?

Bekijk ons premium pakket!

VIP verkopen