Mijn favorieten

Wijzigingen op het gebied van hypotheken/ woningen 2019

Het kabinet-Rutte 3 wil met ingang van 2019 een aantal zaken doorvoeren die je in je portemonnee kunt gaan voelen. De meeste maatregelen waren al besproken bij het opmaken van het regeerakkoord.

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%
Politici in Den Haag durven het nog niet aan om het verschil tussen het lage en het hoge btw-tarief helemaal op te heffen. maar in 2019 wordt wel een eerste stap gezet. Het lage btw-tarief gaat met 3 procentpunt omhoog naar 9 procent.
Dat raakt de prijzen van tal van goederen en diensten. Zo gaan taxitarieven volgende jaar met zo’n 6 procent omhoog, mede door de hogere btw.
Wat betreft de dienstverlening vallen naast taxi’s ook zaken als fiets- en schoenreparaties, kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors onder het lage btw-tarief.
Voor goederen gaat het onder meer om etenswaren, niet-alcoholische dranken, geneesmiddelen, boeken en kunstvoorwerpen.

Tarieven inkomstenbelasting in 2019: twee schijven
De verhoging van het btw-tarief betekent een lastenverzwaring voor huishoudens, maar daar staat ook een grote lastenverlichting tegenover. Bij de inkomstenbelasting komen er vanaf 2019 twee schijven in plaats van vier. Tot een inkomen van 68 duizend euro geldt een tarief van 36,93 procent, daarboven wordt het tarief 49,5 procent.


Hypotheekrente-aftrek weer stapje omlaag
De vereenvoudiging van het schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting gaat gepaard met een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Voor 2019 geldt nog dat de rente aftrekbaar is tegen een tarief van maximaal 49 procent – dat is een half procentpunt minder dan in 2018.
Maar vanaf 2020 gaat het tarief met 3 procentpunt per jaar omlaag, totdat in 2023 het niveau van het belastingtarief van de eerste schijf is bereikt (36,93 procent).

NHG kostengrens omhoog
Met ingang van 2019 zal de NHG kostengrens ook omhoog gaan. Sinds enkele jaren is deze grens gekoppeld aan de gemiddelde koopsom. In 2019 bedraagt de kostengrens €290.000,00 en met energiebesparende maatregen maximaal €307.400,00.

Startersleningen nog steeds mogelijk
Startersleningen blijven nog steeds mogelijk. In veel gemeentes zijn ze er mee gestopt. De gemeente Opsterland is een van de gemeentes die de regeling nog steeds heeft. Wel onder de voorwaarde dat er voldoende geld in de pot moet zitten.

Schenkingsvrijstelling iets omhoog
De verhoogde schenkingsvrijstelling wordt geindexeerd en gaat omhoog naar €102.010,00. Deze vrijstelling geldt voor ontvangers van de schenking in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Tevens moet deze gebruikt worden voor de aankoop of verbetering van de eigen woning (geen 2e woning o.i.d.!) of ter verlaging van de eigen woning schuld.


Bron: o.a. consumentenbond en businessinsider