Mijn favorieten

Wijzigingen n.a.v. Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag heeft weer een aantal wijzigingen in het belastingstelsel gebracht. Wij hebben, met dank aan SEH, een aantal ‘woning gerelateerde’ zaken op een rij gezet.
 

  

  

  • Het tweeschijvenstelsel

Het tweeschijvenstelsel (nu zijn dat er nog drie) wordt al per 1 januari 2020 ingevoerd. Het toptarief wordt in 2020 al 49,5%. Het tarief in de eerste schijf wordt 37,35%. Voor AOW-gerechtigden gelden nog wel drie tarieven. Voor AOW-ers geldt een tarief in de eerste en tweede schijf van 19,45% en in de derde schijf van 37,35%.

  • Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, wordt de komende jaren verhoogd. De maximumkorting gaat van € 2.477 dit jaar naar € 2.711 in 2020 en € 2.801 in 2021. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

  • De arbeidskorting

De arbeidskorting wordt eveneens extra verhoogd met in totaal € 285,- verdeeld over drie jaar. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de arbeidskorting die al in 2019 is ingezet.

  • De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk verlaagd. Dit gebeurt per 2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 naar € 5000 in 2028. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 7.280.

  • Tarief maximale hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt. Het belastingtarief in de hoogste belastingschijf, dat start bij een inkomen boven de € 68.507, wordt volgend jaar 49,5%. Tegelijk daalt het maximale aftrekpercentage voor de eigen woning. Dat gaat van 49% dit jaar naar 46% in 2020.

  • Het eigenwoningforfait

Het tarief voor het eigenwoningforfait wordt 0,6 % bij woningen met een WOZ-waarde tussen de 75 duizend euro en 1,06 miljoen euro.

  • Box 3 Vermogensrendementsheffing

In 2020 blijft het huidige systeem vermogensrendementsheffing nog in stand. Vanaf 2020 zal e.e.a. gewijzigd worden.

  • Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief van 6% geldt voor alle onroerende zaken behalve woningen. Dit tarief wordt per 2021 verhoogd tot 7%. Het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen (of van rechten waaraan deze zijn onderworpen) wordt niet aangepast.

  • Inkomensgrens sociale huurwoning

De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gaat voor meerpersoonshuishouden omhoog van € 38.000,- naar € 42.000,- . Voor eenpersoonshuishoudens wordt de inkomensgrens verlaagd naar € 35.000,-.