Mijn favorieten

Wijzigingen op het gebied van hypotheken/ woningen 2018

Zoals vrijwel elk jaar zijn er ook met ingang van 2018 weer enkele zaken gewijzigd m.b.t. hypotheken/ woningen. Enkele pakken positief uit, helaas zijn er ook een aantal maatregelen wat minder prettig.
 • Het 2e (laagste) inkomen mag voor 70% worden meegerekend i.p.v. 60%. Dit is voor de bepaling van het financieringslastpercentage. Positief voor tweeverdieners!
   
 • Ouderen die een hypotheek voor korter dan 10 jaar willen afsluiten mogen met de daadwerkelijke rente toetsen i.p.v. de (hogere) toetsrente.
   
 • Vanaf 1 januari 2018 is de kostengrens voor NHG €265.000, dat is 8 procent hoger dan nu het geval is. Duurdere woningen komen dan dus in aanmerking voor NHG. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900. De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen). Bron: nhg.nl.
   
 • Tot en met 2017 was het in veel gevallen bij een hypotheek met NHG verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 2018 is dit niet langer verplicht. Bron: nhg.nl.
   
 • Heb je een bestaande hypotheek zonder NHG? In 2018 is het mogelijk om deze over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Voorwaarde is wel dat je er een hypotheek met meer gunstige condities voor in de plaats krijgt, zoals een lagere rente. Bron: nhg.nl.
   
 • Met ingang van 1 januari 2018 kan er nog 100% geleend worden van de waarde van de woning i.p.v. 101% in 2017. Uitzonderingen zijn er voor energiebesparende maatregelen.
   
 • De hypotheekrente aftrek in de hoogste belastingschijf gaat met een 0,5% naar beneden. Dit wordt 49,5% t.o.v. 50% dit jaar.
   
 • Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar. Bron: veh.nl.
   
 • De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning. Bron: veh.nl.
   
 • De aanpassing van de ‘wet Hillen’, geen eigen woning forfait bij geen of een geringe eigen woning schuld, wordt komende jaar nog niet aangepast. Dit staat mogelijk voor 2019 op de planning. Bij afwegingen om wel/ niet af te lossen kan dit meespelen.
Mochten er vragen zijn over bovenstaande wijzigingen dan horen wij het graag. Wat wel/ niet van toepassing is verschilt per persoon en per situatie.